Skip to content

Fanns det hus på Hvitfeldtsgatan 13 före vårt?

De äldsta kartorna över Lilla eller Stora Otterhällan visar inga hus eller kvarter så när som på två mindre anläggningar. Detta rimmar ju dåligt med uppgifterna att 218 hus brann ned i området vid den stora branden 1804.
Troligtvis fanns husen i passet mellan bergen, nuvarande Kungsgatan och delar av Stora Otterhällan, kanske den tidens okontrollerade kåkstad utanför själva stadsplanen.

Det kanske är mindre troligt att själva Kungshöjd var bebyggt då det var mer en militär anläggning som bastion. Något som stöds av senare stadskarta från 1862. Man bör nog också notera att Kungshöjds sluttningar lutar en hel del och tekniken saknades länge för att bygga i dessa branter. Detta stöds exempelvis av att den idag bebyggda branten nedemot hamnen (ex Cloettahuset) endast hade ett hus på 1700-talet och sedan dess varit obebyggd till 1900-talet.

En intressant iakttagelse finns på en bild från 1871 där någon form av ett ensamt förrådshus ligger just ovanför kanten av sluttningen, och där bakom syns arsenalsbyggnaden med sina karakteristiska torn

Huset ligger troligtvis strax ovanför vårt men eventuellt också på vår tomt eller i den lite plattare del som dagens gatukorsning utanför möjligtvis utgör. Det är dock inte möjligt att tolka detta eftersom området troligtvis kan ha schaktats och planats ut.

Dock kan man klart se att det inte finns någon övrig bebyggelse vid denna tid.

Till sist en iakttagelse att på kortet syns eventuellt en stor mur.
Möjligtvis rester som idag finns ca 8 meter ut på andra sidan Hvitfeldtsgatan mot Televerket, även om bildens “mur” inte lutar på samma sätt.

I så fall talar detta för att huset låg på den plats vår BRF idag huserar. Det stöder också att vår plats hela tiden funnits innanför själva skyddsområdet, eller att muren varit stöd för en väg upp.

Upplysningsvis finns just ett ensamt hus markerat på karta från 1795 och 1808 (se tidigare ) troligtvis lite ovanför oss, men kamerans perspektiv är så kompakt att det är svårt att avgöra om det kan vara detta.

Gå till 1900-talets expansion