Skip to content

1900-talets expansion
Enstaka bostadshus uppförs på Otterbergshöjderna 1870-1900 men det var i början av 1900-talet som det började byggas i större skala. För Kungshöjds del blev det oftast hus på 4-5 våningar och byggdes av enskilda byggherrar under ca 10 år under tiden 1903-1912.
Den moderna byggmarknad verkar nu vara ett faktum då ingen av byggherrarna bosatte sig i husen. Vårt hus påbörjas som ett av de första redan år 1903 och sedan fylldes successivt hela Kungshöjd som var bebyggt ca 1910 (se sammanställning karta).

1909-1912 byggdes det stora schabraket framför vårt hus för att stå till Televerkets förtjänst. Åt vårt håll var då ett öppet torg för först 1946 kompletterades huset med en tillbyggnad söderut, och det blev en gård av det som kallas för Kaserntorget.

Affärer och omgivning
Man hade troligtvis planerat Kungshöjd som ett affärskvarter och säkerligen fanns livligare affärsgator än idag i ett par decennier. Exempelvis fanns en speceriaffär på Kungshöjdsgatan 4 (vår granne) ända in mot 60-talets slut och Dirty Records har huserat i nästa hus (nr6). Den tidstypiska mjölkaffären fanns på Hvitfeldtsgatan 11 under 30-talet. Kanske lokalerna högst upp låg lite avsides för t ex Arsenalsgatan 13:s butiker gjordes om till garage redan 1925.

Rivning och sanering
Från 1960-talet revs en hel del i Göteborg och för Otterhällarnas del gick grävskoporna hårt fram under 1970-talet.
Stora Otterhällan beskrivs på 1940-talet som ett pittoreskt område med slingrande gator kantade av relativt små hus med den stora folkskolan Otterhällskolan högst upp (byggd 1907).
Vårt hus var troligtvis så välskött att det ej revs men däremot försvann de tre försvann grannhusen nedåt gatan .
De hade 3-6 våningar och var byggda 1904-1905.

Saneringsprogram på Otterhällarna.
Kartans mörka partier visar det stora ”saneringsprogrammet” som genomfördes runt 1976-1979 och hur nära grävskoporna var vårt hus.

Gå till Historiska byggnader och händelser runt omkring