Skip to content

Historiska byggnader och händelser runt omkring

Om Bastionen Carolus Rex o Karlsporten
Den troligtvis äldst bevarade byggnaden i området är Bastionen Carolus XI Rex som är ett av få minnen från 1600-talet. Bredvid muren, vid slutet av nuvarande Kungsgatan, fanns då Karlsporten som tillkom vid moderniseringen av anläggningen 1687-1693.

Karlsporten
Porten revs 1820 och ca 100 år senare var bastionens murar så förfallna att en debatt utbröt om att bygga ett nöjespalats och använda de välvda rummen som restaurang men 1925 beslöts att bevara muren som restaurerades omgående. Noteras kan att Lilla Otterhällan nämns ha haft tre bastionerna Christina Regina, Carolus Gustavus Rex, Carolus XI Rex

Slott och kunglig död
Som kuriosa kan nämnas två händelser i vår närhet.
Karl den X:s ämbetsman och mångsysslare Eric Dahlberg pekade ut Stora Otterhällans högsta punkt som en idealisk plats för att bygga ett slott. D v s med ett slott på höjden hade säkerligen Kungshöjds höjder sett annorlunda ut. Vem vet, kanske som Stockholms “Gamla Stan”.

Kanske hade det blivit av om inte just Karl den X drabbats av en influensa, s.k ”hetsig feber”, som grasserade här i Göteborg vid hans besök runt den 12 januari 1660.
Det ville sig inte bättre än att den övergick i lunghinneinflammation och som av en händelse dör konungen strax nedanför Stora Otterhällans i det s.k Torstenssonska palatset, d v s Södra Hamngatan 1 idag, där den norra Vallgraven mynnar ut.

Så här beskrivs händelsen , som skedde ca 400 meter från vårt hus, enligt artikel i Nationalencyklopedien
”Det kungliga liket hade inte ens kallnat innan det lyftes ur sängen, kläddes och lades i en kista, som efter ett par dygn, den 16 februari, ställdes på en katafalk i Stora salen. I sju dagar låg kungen sedan där på lit de parade. I sju nätter vakade representanter för riddarhuset och prästerskapet över honom. Den 22 februari var tiden så inne för den obligatoriska sorgeceremonin. Den genomfördes i vederbörlig ordning. De särskilda begravningsregalierna beställda av en guldsmed i staden – krona, äpple, spira, svärd och nyckel i rent guld – kom på plats i kistan. Musik spelades. Vin och konfekt serverades. Dagen därpå spikade riksmarskalken, ”med egen hand”, igen kistan, som därefter blev stående i Stora salen, som sedan dess hetat Kungssalen, i en och en halv månad. Den 4 april samlades de närmaste samt ständerna och riksrådet där till en utfärdsandakt. Och så bars kistan ut till likvagnen som skulle transportera den till huvudstaden. Färden dit tog tid. Inte förrän i oktober var ekipaget framme. Och först i november jordfästes kungen i Riddarholmskyrkan.

Drottning Kristinas jaktslott
Byggnaden flyttades hit 1972 och tros kunna ha sitt ursprung runt 1600/1700 då liknande typ av hus förekom i Göteborg under 1600-talet. Det låg tidigare 75 m österut mot Södra Liden 26
Huset skadades vid branden 1804 och återställdes 1806 och det är oklart hur mycket som återanvändes av ursprunget.
Lejonen i fönstren är från artillerikasernen som revs runt 1900. Syftningen på Kristinas jaktslott är okänd.
Enligt Kulturminnesföreningen Otterhällan finns inga belägg för att Drottning Kristina ens varit uppe på Otterhällan och man vet egentligen inget med husets tillkomst men nämner uppgifter om att ha byggts år 1670 av översten Börje Nilsson Drakenberg.
Enligt föreningen blev husets nedervåning krog i slutet av 1700-talet – ”ett kärt tillhåll för knektarna från bastionen Christina Regina nedanför berget”

Sjöräddningssällskapets hus 1785
Skräddaregatan 1-3
Ahlbeckshuset eller Sjöräddningssällskapets hus är ett av få bevarade 1700-tals hus i stadskärnan och det enda som fortfarande används som bostadshus. Anses vara typiskt för sent 1700-tal med bl a kvarvarande unika detaljer i portarna.

—- 1800-tal —–

Kvarteret Artelleristallet
Här i närmaste nedre grannkvarter finns områdets äldsta hus från 1805.
Det är Kaserntorget 8 (Huset mellan Mug och Sticky Fingers).
Det byggdes som bostad och verkstad åt skräddare N Carlsson. Det är att av få bevarade 2-våningshus inom hela Vallgraven, med brutet tak.
Andra gamla hus i kvarteret är ”Dojan” från 1829 samt Magasinet i andra änden som är från 1833-35.
Nuvarande daghemmet och Gustaviskolan 1879-1881
Magasinsgatan 23 är f d Göteborgs arbetarinstitut och Handelsinstitutet.

Spruthus 1855-57
Södra Larmgatan 1
Vid daghemmets lekplats ligger ett litet 1-vånings gult tegelhus, ett sk spruthus från 1851.
Det användes för frivilliga brandkårens material.

— Ned mot södra vallgraven – Rosentull (förbi Willys) —-
Engelska kyrkan St Andrews Church 1872
Hvitfeldtsplatsen 4
Ritades med utgångspunkt av Engelsk förlaga.

Villa 1872
Hvitfeldtsplatsen 6
Bredvid ligger en enfamiljsvilla som ritades för stadsmäklaren O Melin.
Var sedan t ex “Hotell Lindson” 1987.

1874 Gegerfeldtska villan
Läroverksgatan 4
Bakom ligger ytterligare en pampig enfamiljsvilla som uppfördes för stadsarkitekt V von Gegerfeldt.

1857-61 Läroverk, Gamla latin (Nefertiti)
Hvitfeldtsplatsen 6

Feskekörka 1873-74
I början av 1870-talet medförde fiskehandeln så mycket avfall och dålig lukt att det ansågs nödvändigt att göra något av hygieniska skäl. St Andres Churchvarm 1873-74 byggdes fiskhallen men många fiskare hade inte råd att hyra in sig och först 1923 bestämde staden att man inte fick sälja fisk och skaldjur i fria luften.

Roselunds Spinneri
Esperantoplatsen 7
Runt hörnet framför fjärrvärmeverket finns områdets äldsta industribyggnad, ett gult tegelhus, numera med ex Språkcaféet . Huset är från 1850-talet.

Kungshöjds äldsta hus 1888
Strax ovannför på Kungsgatan 7A finns Kungshöjds äldsta hus, nu med italienska restaurangen Fontana Di Trevi.

Kvarteret Surbrunnen 1894-1904
Nästa kvarter ned mot hamnen längst ned på Kungsgatan har fått namn man av upptäckten av en brunn med mineralaktigt vatten och brunnsdrickning anlades. I samma trädgård byggdes Göteborgs första varm- och kallbadhus 1802 med fyra kar. Stängdes 1835.

Fjärrvärmeverket
Var Gasverk från 1846 till 1894.
1899 beslutade stadsfullmäktige att den privata spårvagnstrafiken skulle övertas av staten och övergå till eldrivna vagnar. Därför byggdes här en kraftstation för att klara driften.
Under 50-talet började det byggas om till fjärrvärmeverk.
Den blåa plåten kom på 1973.

Höghuset Otterhall
Ingenjörsgatan 2 Norra Liden 2
Detta är det gröna huset som syns väl från hamnen och var mycket omskriven som Göteborgs första skyskrapa 1936-1938.
Det var ett av de första i raden av flera som skulle bli ett svenskt Manhattan.
Inte långt därifrån finns två fasadmålningar i trappuppgången bredvid restaurang Södra Liden på Kungsgatan som väl visar dessa högt flugna planer.

—- Lite längre in mot centrum —–

Sahlgrenska sjukhuset 1848-1855
Dvs det stora ovala U-hus vid nuvarande Grönsakstorget, idag med ny inre glaskropp från 2006 och huserar ”Pedagogen”, d v s lärarutbildningen.

Kungstorget 4
Det vita pampiga huset med kupol söder om Grönsakstorget byggdes 1855.

Saluhallen 1888
Har i princip sitt ursprungliga utseende och funktion kvar.

Kuriosa
Tornet Kungshöjdsgatan 1 / Kungsgatan 9 (mitt emot Nonna) rekonstruerades i samband med ombyggnaden då det brunnit ned 1971.