Slott och död!

Som kuriosa kan nämnas två händelser i vår närhet.

Kungliga slottet i Göteborg

Karl den X:s ämbetsman och mångsysslare Eric Dahlberg pekade ut Stora Otterhällans högsta punkt som en idealisk plats för att bygga ett slott. D v s med ett slott på höjden hade säkerligen Kungshöjds höjder sett annorlunda ut. Vem vet, kanske som Stockholms “Gamla Stan”.

Kunglig död av baciller på Kungshöjd?

Kanske hade det blivit av om inte just Karl den X drabbats av en influensa, s.k ”hetsig feber”, som grasserade här i Göteborg vid hans besök runt den 12 januari 1660.
Det ville sig inte bättre än att den övergick i lunginflammation och som av en händelse dör konungen strax nedanför Stora Otterhällans i det s.k Torstenssonska palatset, d v s Södra Hamngatan 1 idag, där den norra Vallgraven mynnar ut.

Så här beskrivs händelsen, som skedde ca 400 meter från vårt hus, enligt artikel i Nationalencyklopedien:
”Det kungliga liket hade inte ens kallnat innan det lyftes ur sängen, kläddes och lades i en kista, som efter ett par dygn, den 16 februari, ställdes på en katafalk i Stora salen. I sju dagar låg kungen sedan där på lit de parade. I sju nätter vakade representanter för riddarhuset och prästerskapet över honom. Den 22 februari var tiden så inne för den obligatoriska sorgeceremonin. Den genomfördes i vederbörlig ordning. De särskilda begravningsregalierna beställda av en guldsmed i staden – krona, äpple, spira, svärd och nyckel i rent guld – kom på plats i kistan. Musik spelades. Vin och konfekt serverades. Dagen därpå spikade riksmarskalken, ”med egen hand”, igen kistan, som därefter blev stående i Stora salen, som sedan dess hetat Kungssalen, i en och en halv månad. Den 4 april samlades de närmaste samt ständerna och riksrådet där till en utfärdsandakt. Och så bars kistan ut till likvagnen som skulle transportera den till huvudstaden. Färden dit tog tid. Inte förrän i oktober var ekipaget framme. Och först i november jordfästes kungen i Riddarholmskyrkan.

Nästa