Sanering!

Rivning och sanering

Från 1960-talet revs en hel del i Göteborg och för Otterhällarnas del gick grävskoporna hårt fram under 1970-talet.
Stora Otterhällan beskrivs på 1940-talet som ett pittoreskt område med slingrande gator kantade av relativt små hus med den stora folkskolan Otterhällskolan högst upp (byggd 1907).
Vårt hus var troligtvis så välskött att det ej revs men däremot försvann de tre grannhusen nedåt gatan .
De hade 3-6 våningar och var byggda 1904-1905.


Kartans mörka partier visar det stora ”saneringsprogrammet” som genomfördes runt 1976-1979 och hur nära grävskoporna var vårt hus

Nästa – Händelser och byggnader