Ekonomi

Anvisningar för mäklare och bank.
Alla handlingar inkl. pantsättningar och ansökningar sänds till
BRF Hvitfeldtsgatan 13
Föreningens Brevlåda
Hvitfeldtsgatan 13
411 20 Göteborg
eller läggs direkt i brevlåda på entreplan.

I övrigt använd kontaktformuläret för frågor eller begäran om utdrag ur lägenhetsregister.

Årsredovisningar
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Övrigt
Underhållsplan