Kungshöjds Historia -1700

Göteborgs förhistoria

År 1473 flyttades Lödöses innevånare ca 40 km nedåt Göta älv till Götaholm som senare döptes till Nya Lödöse.
År 1603 anses Karl XI anlagt det första Göteborg på Hisingen.
1619 placerar Gustav II Adolf Göteborg i nuvarande läge genom att ange att staden nu skall ligga på andra sidan älven vid Otterhällan. Dvs, vars södra del idag är Kungshöjd där vår BRF ligger.

Möjligtvis är det lilla naturliga passet, idag Kungsgatan, kanske själva fundamentet för placeringen av Göteborg. Dvs en enda liten smal väg in mellan de skyddande bergen Lilla och Stora Otterhällan.
Otter- anses syfta på utter som kanske trivdes här vid denna tid då bergen var bevuxna med stora ekar.

Inom Vallgraven

1620-1621 gjordes en stadsplan med Amsterdam som mall med kanaler, vallar, vallgrav och tio stycken så kallade bastioner, en sorts utbyggnad i en försvarsmur.
Vallgraven hade senare sju meter höga murar samt ytterligare försvarsverk utanför. Från början gick det kanaler inne i själva stadskärnan, ex Östra Hamngatan.
I äldsta bevarade stadsplanen från 1645 finns inga hus alls inritade på Kungshöjd.

Det finns uppgifter om att berget Otterhällan var bevuxet med ekskog. 1500 ekar höggs sedan ned under 1600-talet bl a till befästningarna och istället byggdes enkla stugor, där västra och översta delen lämnades fri för utsiktstorn och väderkvarn.


Stadskarta 1695 (Röd prick ca vårt läge)

Källor
Källorna till sidor med historiska data är främst ur boken Hus för hus i Göteborgs stadskärna samt officiella hemsidor med
kvalitativ form. Källorna saknar i sig direkta källhänvisningar och är ej kontrollerade. Övriga källor finns nämnda i texten.
Nästa