Kungshöjd till sekelskiftet

Feskekörka, Sahlgrenska och Gamla Latin

På Kartan syns att Fisketorget är utmärkt vid Vallgraven vilket förebådar att Feskekörka byggdes 1874 bl a för att minska luktproblemen.

Nämnas kan också att Sahlgrenska sjukhuset etablerades i grannkvarteret redan 1848-1855, alltså det stora ovala U-huset vid nuvarande Grönsakstorget, som idag fått en glaskropp då ”Pedagogen”, lärarutbildningen flyttade dit hösten 2006.

Vid denna tid uppfördes också några prominenta byggnader strax nedanför Kungshöjd med ex engelska kyrkan 1855-57 och året därpå Läroverket Gamla Latin 1857-61 på Hvitfeldtsplatsen 6 där jazzklubben Nefertiti nu huserar i källaren.
Ytterligare exklusivitet syns också på granntomterna i form av två påkostade friliggande privata villor från 1872 och 1875 (se mer om alla dessa under “Historia runt omkring” )

1895 såldes så hela kasernområdet, ovan och över oss, då regementet flyttade till Kviberg och företaget Kungshöjdens AB rev rent och bergplatån indelades i kvartersmark för bostadshus, så kallade hyreskaserner.
Det anges att först kom en skola och villa nedanför berget och sedan vid sekelskiftet började berget bebyggas.


Stadskarta 1862
Nästa