Kunghöjd till 1850

Den stora branden 1804

En av Göteborgs större bränder skedde 1 nov 1804 och benämns som ”branden på Otterhällan”. Den började klockan två i ett hus i hörnet av Kungs- och Magasinsgatorna, d v s ca 200 meter från platsen för vårt hus. Branden varade i åtta timmar och det uppges att hela kvarteret mellan Otterhällorna och Västra Hamnkanalen brann ner, liksom alla ruckel och träkåkar på Stora Otterhällan. Totalt förstördes 218 hus och cirka 8.000 människor blev hemlösa vilket tyder på en viss trångboddhet.(Källa “Det gamla Göteborg” av C.R.A.Fredberg.)
Kasernen blev dock oskadd vilket väl syns av kartan från 1808


Stadskarta 1808

Arsenalen

Ytterligare en stor byggnad tillkom 1853-59 ovanför oss uppe på dagens Kungshöjd,
en så kallad arsenalsbyggand med förråd för Göta Artilleriregemente.
Arsenalsbyggnaden vars borgliknande tegelbyggnad med hörntorn bildade en fyrkant kring en stor gård (se karta). Troligtvis kan den ha inspirerat till dagens “borg” som byggdes i etapper runt 1910.


Nästa