Kungshöjd till 1800

Omgivningarna före 1800
Mycket litet är exakt känt om vår tomt men lite mer om dess omgivning.
På en karta från 1795 syns nu att en extra markering tillkommit runt Kungshöjd som ingick i vad som kallades Bastionen Carolus XI Rex. Här syns också strax nedanför den centrala port som ledde in till Göteborg.

Delar av denna mur finns kvar som ett ståtligt 17 m högt monument i sydvästra delen av Kungshöjd. Se mer Carolus Rex, Karlsporten och Drottning Kristinas jaktslott mm.

“Först vid 1800-talets början revs murar och vallar längs vallgraven. Ända till dess var exempelvis Vasastaden och Avenyn hagar och ängar. Haga, från mitten av 1600-talet, var enda egentliga bebyggelsen utanför Vallgraven.

På nuvarande Kaserntorget (Televerket) uppfördes en stor kasern 1793-1798 för Göta Artilleriregemente, på en då tom plats. (Se nästa karta 1808.)
I Televerkets senare byggda hus finns idag artillerikasernens portaler från 1798 inmurade på södra gårdsfasaden.


Stadskarta 1795

Nästa