ca 15 sevärda 1800-talshus

…Gå nedför gatan

 • Kvarteret Artelleristallet
  Här i närmaste nedre grannkvarter finns områdets äldsta hus från 1805. Det är Kaserntorget 8 (Huset mellan Mug och Sticky Fingers).Det byggdes som bostad och verkstad åt skräddare N Carlsson. Det är att av få bevarade 2-våningshus inom hela Vallgraven, med brutet tak. Andra gamla hus i kvarteret är ”Dojan” från 1829 samt Magasinet i andra änden som är från 1833-35.
 • Nuvarande daghemmet och Gustaviskolan 1879-1881
  Magasinsgatan 23 är f d Göteborgs arbetarinstitut och Handelsinstitutet.
 • Spruthus 1855-57
  Södra Larmgatan 1.Vid daghemmets lekplats ligger ett litet 1-vånings gult tegelhus, ett sk spruthus från 1851.
  Det användes för frivilliga brandkårens material.

…Gå mot Rosenlund (Hemköp)

 • Engelska kyrkan St Andrews Church 1872
  Hvitfeldtsplatsen 4.
  Ritades med utgångspunkt av Engelsk förlaga.
 • Villa 1872
  Hvitfeldtsplatsen 6. Bredvid ligger en enfamiljsvilla som ritades för stadsmäklaren O Melin. Var sedan t ex “Hotell Lindson” 1987.
 • 1874 Gegerfeldtska villan
  Läroverksgatan 4. Bakom ligger ytterligare en pampig enfamiljsvilla som uppfördes för stadsarkitekt V von Gegerfeldt.
 • 1857-61 Läroverk, Gamla latin (Nefertiti)
  Hvitfeldtsplatsen 6
 • Feskekörka 1873-74
  I början av 1870-talet medförde fiskehandeln så mycket avfall och dålig lukt att det ansågs nödvändigt att göra något av hygieniska skäl. St Andres Churchvarm 1873-74 byggdes fiskhallen men många fiskare hade inte råd att hyra in sig och först 1923 bestämde staden att man inte fick sälja fisk och skaldjur i fria luften.
 • Roselunds Spinneri
  Esperantoplatsen 7
  Runt hörnet framför fjärrvärmeverket finns områdets äldsta industribyggnad, ett gult tegelhus, numera med ex Språkcaféet . Huset är från 1850-talet.
 • Kungshöjds äldsta hus 1888
  Strax ovannför på Kungsgatan 7A finns Kungshöjds äldsta hus, nu med italienska restaurangen Fontana Di Trevi.
 • Kvarteret Surbrunnen 1894-1904
  Nästa kvarter ned mot hamnen längst ned på Kungsgatan har fått namn man av upptäckten av en brunn med mineralaktigt vatten och brunnsdrickning anlades. I samma trädgård byggdes Göteborgs första varm- och kallbadhus 1802 med fyra kar. Stängdes 1835.
 • Fjärrvärmeverket
  Var Gasverk från 1846 till 1894.1899 beslutade stadsfullmäktige att den privata spårvagnstrafiken skulle övertas av staten och övergå till eldrivna vagnar. Därför byggdes här en kraftstation för att klara driften.Under 50-talet började det byggas om till fjärrvärmeverk.
  Den blåa plåten kom på 1973.
 • Höghuset Otterhall
  Ingenjörsgatan 2 Norra Liden 2.Detta är det gröna huset som syns väl från hamnen och var mycket omskriven som Göteborgs första skyskrapa 1936-1938. Det var ett av de första i raden av flera som skulle bli ett svenskt Manhattan.Inte långt därifrån finns två fasadmålningar i trappuppgången bredvid restaurang Södra Liden på Kungsgatan som väl visar dessa högt flugna planer.

…Gå längre in mot centrum

 • Sahlgrenska sjukhuset 1848-1855
  Dvs det stora ovala U-hus vid nuvarande Grönsakstorget, idag med ny inre glaskropp från 2006 och huserar ”Pedagogen”, d v s lärarutbildningen.
 • Kungstorget 4
  Det vita pampiga huset med kupol söder om Grönsakstorget byggdes 1855.
 • Saluhallen 1888
  Har i princip sitt ursprungliga utseende och funktion kvar.
 • Kuriosa
  Tornet Kungshöjdsgatan 1 / Kungsgatan 9 (mitt emot systembolaget) rekonstruerades i samband med ombyggnaden då det brunnit ned 1971.