Carolus Rex o Karlsporten

Om Bastionen Carolus Rex

Den troligtvis äldst bevarade byggnaden i området är Bastionen Carolus XI Rex som är ett av få minnen från 1600-talet.
Bredvid muren, vid slutet av nuvarande Kungsgatan, fanns då Karlsporten som tillkom vid moderniseringen av anläggningen 1687-1693.
En bastion är en spetsig framskjuten del på en fästning eller uppbyggd vall. Formen kan ännu ses vid exempelvis kanalen vid Kungstorget.
Karlsporten

Porten revs 1820 och ca 100 år senare var bastionens murar så förfallna att en debatt utbröt om att bygga ett nöjespalats och använda de välvda rummen som restaurang men 1925 beslöts att bevara muren som restaurerades omgående. Noteras kan att Lilla Otterhällan nämns ha haft tre bastionerna Christina Regina, Carolus Gustavus Rex, Carolus XI Rex


Drottning Kristinas jaktslott

Byggnaden flyttades hit 1972 och tros kunna ha sitt ursprung runt 1600/1700 då liknande typ av hus förekom i Göteborg under 1600-talet. Det låg tidigare 75 m österut mot Södra Liden 26

Huset skadades vid branden 1804 och återställdes 1806 och det är oklart hur mycket som återanvändes av ursprunget.

Lejonen i fönstren är från artillerikasernen som revs runt 1900. Syftningen på Kristinas jaktslott är okänd.

Enligt Kulturminnesföreningen Otterhällan finns inga belägg för att Drottning Kristina ens varit uppe på Otterhällan och man vet egentligen inget med husets tillkomst men nämner uppgifter om att ha byggts år 1670 av översten Börje Nilsson Drakenberg.
Enligt föreningen blev husets nedervåning krog i slutet av 1700-talet – ”ett kärt tillhåll för knektarna från bastionen Christina Regina nedanför berget”

Sjöräddningssällskapets hus 1785
Skräddaregatan 1-3
Ahlbeckshuset eller Sjöräddningssällskapets hus är ett av få bevarade 1700-tals hus i stadskärnan och det enda som fortfarande används som bostadshus. Anses vara typiskt för sent 1700-tal med bl a kvarvarande unika detaljer i portarna.

Nästa